• Komentáře – je možné komentovat jakoukoliv událost v systému nebo pochůzku
  • Exporty pro komentáře
  • Plánované reporty pro komentáře