• V exportu docházky se zobrazuje osobní číslo
  • Automaticky generované reporty odeslané emailem, obsahují v předmětu emailu název lokality